WelshGigs Logo

Two blondes and a harp

Fri 7th Jul 17 edit

  • £20.00

This unique, vibrant voice and harp cabaret features the vocal and comedic talents of Lowri-Ann Richards, ‘A siren of cabaret’- Broadway Baby, Edinburgh Fringe 2014, and Glenda Clwyd, a harpist whose recordings are highlighted in the BBC Radio 6 International’s top ten chart.
You will love their eclectic choice of material - a repertoire ranging from Coldplay to Sia, Bowie to Manilow, Welsh folk to Lady Gaga.... and a lot more besides.
Come and listen to beautifully sung songs with fabulous arrangements. This smart and funny act drags cabaret kicking and screaming into the 21st century!

Mae’r cabarê ungryw hon sy’n cyfuno llais gwefreiddiol a thelyn yn cyflwyno doniau canu a chomedi Lowri-Ann Richards, ‘A siren of cabaret’- Broadway Baby, Fringe Caeredin 2014 a Glenda Clwyd telynores sydd yn ymddangos yn neg uchaf siart BBC 6 Rhyngwladol.
Fe fyddwch wrth eich bodd gyda’r dewis o ganeuon – repertoire yn amrywio o Coldplay i Sia, Bowie i Manilow, caneuon traddodiadol Cymreig i Lady Gaga ..... a llawer mwy.
Dewch i wrando ar ganeuon wedi eu dehongli’n brydferth a threfniadau gwych. Mae’r sioe fyrlymus, egniol a doniol hon yn llusgo cabarê gerfydd ei thannau i’r 21 ganrif!
www.lowriannrichards.com
www.glendaclwyd.co.uk
www.twoblondesandaharp.com

Acapela Studio

Heol Y Pentre
Pentyrch
CF15 9QD
Cardiff
www.acapela.co.uk
02920890862
@acapelastudio
Facebook

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?