WelshGigs Logo

Ccjo with tina may

Tue 15th Jun 21 20:00 edit

The Capital City Jazz Orchestra was formed in 2007 and features some of the finest Jazz musicians in South Wales. They play regularly at Jazz Clubs across Wales and have performed at the Brecon Jazz Festival and Swansea International Jazz Festival. In the last 10 years they have worked with a host of international Jazz artists including Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock and Bobby Shew.

As a truly international artiste and lyricist , Tina continues to give performances in China, Singapore, Australia ,USA- as well as Europe – teaming up with musicians around the world ( Jeremy Monteiro, SingJazz Festival, Mark Fitzgibbon JZ Jazz Festivals, Shanghai, Hong Kong……. )

Her recordings on the HEP label ‘Divas’ and ‘My Kinda Love’ – have been the result of a great artistic collaboration with Frank Griffith US tenor player and arranger on these acclaimed albums.

Her album with Enrico Pieranunzi ‘Home is Where the Heart is’ with guest Tony Coe (33jazz -with lyrics she penned to his compositions) resulted in international critical acclaim, as well as extensive touring.

Equally Tina’s jazz treatment of ‘Celebrating Piaf’ – (33jazz) with ‘ les Girls’ Nikki Iles (piano), Karen Street(accordion) and Julie Walking (double bass) has resulted in packed theatre and club performances in festivals worldwide.

This ensemble has been touring a second concept show called ‘Berlin-Paris-Broadway’ – a musical journey including composers Kurt Weill, Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington and more… all with some great stories behind the songs.
__________________________________________________
Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Tina May

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe. Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

A hithau’n artist ac yn gyfansoddwr geiriau caneuon gwirioneddol ryngwladol, mae Tina’n dal i roi perfformiadau yn Tsieina, Singapore, Awstralia, yr Unol Daleithiau, yn ogystal ag Ewrop – yn ymuno â cherddorion o bedwar ban byd (Jeremy Monteiro, Gŵyl SingJazz, Gwyliau Jazz JZ Mark Fitzgibbon, Shanghai, Hong Kong……. )

Roedd ei recordiadau ar label HEP, Divas a My Kinda Love, yn ganlyniad cydweithredu artistig o fri â Frank Griffith, y chwaraewr tenor o’r Unol Daleithiau a’r trefnydd ar yr albymau yma sy’n fawr eu clod.

Daeth clod y beirniaid drwy’r gwledydd a theithio ar hyd ac ar led i ran ei halbwm gydag Enrico Pieranunzi Home is Where the Heart Is gyda’r gwestai Tony Coe (33jazz – gyda geiriau a sgrifennodd i gyd-fynd â’i gyfansoddiadau).

Ac yn yr un modd, gwelodd gwedd jazz Tina ar Celebrating Piaf - (33jazz) gyda ‘les Girls’ Nikki Iles (piano), Karen Street (acordion) a Julie Walking (basgrwth) berfformiadau mewn theatrau a chlybiau dan eu sang mewn gwyliau drwy’r byd yn grwn.

Bu’r ensemble yma’n teithio ail sioe gysyniad o’r enw Berlin-Paris-Broadway – taith gerddorol yn cynnwys y cyfansoddwyr Kurt Weill, Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington a rhagor… a straeon tan gamp y tu ôl i’r caneuon i gyd.

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?