WelshGigs Logo

Kitty macfarlane

Tue 12th Oct 21 20:00 edit

Level 3 Lounge | Part of a season

Kitty Macfarlane is a songwriter and guitarist from Somerset, whose music is rich with visual imagery and written with an eco-eye. Her trademark lies in remarkably mature songwriting, a marked empathy with the environment and a strong sense of place. Carried by a clear voice 'controlled yet wild' (Folk Radio), her lyrics touch on intervention and rewilding, climate change and migration, woman’s age-old relationship with textiles and the land, and the changing face of the natural world. From the starling murmurations on the Somerset Levels to the lowly eel's epic transatlantic migration, the coasts and estuaries of the South West and the small part we ourselves play in a much bigger picture, her songs are bound by the underlying theme of mankind's relationship with the wild. Cerebral and topical, honest and immediate, these are not throwaway lyrics or everyday melodies but thought-provoking and evocative compositions with wonderfully crafted soundscapes.

Her debut album Namer Of Clouds was one of The Guardian's Best Folk Albums of 2018, and has seen airplay across BBC Radio 2, 3, 4 and 6 Music. Last year she was invited to guest-present two episodes of BBC Radio 4's Tweet of the Day and Kitty performed live in session on BBC Radio 2 at the beginning of 2019.
________________________________________________________
Lolfa Lefel 3 | Yn rhan o dymor

Mae Kitty Macfarlane yn awdur ac yn gitarydd o Wlad yr Haf, y mae ei cherddoriaeth yn gyfoethog gyda delweddau gweledol ac wedi'i hysgrifennu gyda llygad ar yr amgylchedd. Mae’n nodweddiadol am ysgrifennu caneuon hynod o aeddfed, ag empathi amlwg â'r amgylchedd ac ymdeimlad cryf o le. Gyda llais clir 'wedi'i reoli ac eto'n wyllt' (Folk Radio), mae ei geiriau'n cyffwrdd ag ymyrryd ac ailwylltio, newid yn yr hinsawdd a mudo, perthynas hynafol menyw â thecstilau a'r tir, a wyneb newidiol y byd naturiol. O drydar drudwy ar Wastadedd Gwlad yr Haf i fudo trawsatlantig epig llysywod, arfordiroedd ac aberoedd de-orllewin Lloegr a'r rhan fach yr ydym ni ein hunain yn ei chwarae mewn darlun llawer mwy, mae ei chaneuon wedi'u rhwymo gan y thema sylfaenol o berthynas y ddynoliaeth â'r gwyllt. Yn gerebral ac amserol, gonest ac uniongyrchol, nid geiriau tafladwy na melodïau bob dydd yw'r rhain ond cyfansoddiadau sy'n ysgogi'r meddwl gyda seinweddau wedi'u saernïo'n wych.

Roedd ei halbwm cyntaf Namer of Clouds yn un o Albymau Gwerin Gorau The Guardian yn 2018, ac mae wedi bod ar donfeddi BBC Radio 2, 3, 4 a 6 Music. Y llynedd fe'i gwahoddwyd i gyflwyno dwy bennod o Tweet of the Day ar BBC Radio 4 a pherfformiodd Kitty yn fyw mewn sesiwn ar BBC Radio 2 ar ddechrau 2019.

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?