WelshGigs Logo

Hot club of cowtown

Tue 26th Apr 22 20:00 edit

Level 3 Lounge | Part of a season

Since its beginnings in the late 1990s, the Hot Club of Cowtown’s star has continued to rise as its reputation for jaw-dropping virtuosity and unforgettable live shows has become the band’s global brand. Lauded for its “down-home melodies and exuberant improvisation” (The Times, London), the Hot Club has always woven a combination of seemingly disparate styles together to its own magical effect, setting up camp “at that crossroads where country meets jazz and chases the blues away” (The Independent), remaining “conscious always that above all else, the music is for dancing and an old-fashioned good time” (New York Times). The band’s musical alchemy has been described as “another breathless journey in the Texas tardis” (The Times, London), while American Songwriter observed that “the excellent three players of this band could be doing anything but have chosen to honor the greats of jazz and swing with their sound.” The Belfast Telegraph calls the Hot Club of Cowtown “a pretty much perfect country trio at the very top of their game,” and the New York Times, in a live review the trio as armed with “an arsenal full of technique and joy.”
___________________________________________________
Lolfa Lefel 3Yn rhan o dymor

Ers ei ddechreuadau ar ddiwedd y 1990au, mae seren Hot Club of Cowtown wedi parhau i godi yn y ffurfafen wrth i enw da’r band am eu sioeau byw a’u gallu cerddorol penigamp ddod yn rhan o frand byd-eang y band. Wedi'u canmol am eu "halawon o adref a'r gwaith byrfyfyr bywiog" (The Times, Llundain), mae'r Hot Club wastad wedi plethu ynghyd gyfuniad o arddulliau sy'n ymddangos yn wahanol gan greu ei effaith hudolus ei hun, gan osod y band “ar y groesffordd honno lle mae canu gwlad a jazz yn cwrdd i erlid y blŵs ymaith” (The Independent), gan barhau yn "ymwybodol bob amser uwchlaw popeth, fod y gerddoriaeth ar gyfer dawnsio ac i gael amser da hen ffasiwn" (New York Times). Mae alcemi cerddorol y band wedi'i ddisgrifio fel "taith arall â’ch gwynt yn eich dwrn yn y tardis o Texas" (The Times, Llundain), tra bod American Songwriter yn nodi y gallai “tri cherddor rhagorol y band hwn fod yn gwneud unrhyw beth ond iddynt ddewis anrhydeddu mawrion y byd jazz a swing gyda'u sain. " Mae’r Belfast Telegraph yn galw’r Hot Club of Cowtown yn "triawd gwlad eithaf perffaith ar frig eu gêm," a'r New York Times, mewn adolygiad byw yn disgrifio’r triawd fel eu bod wedi eu harfogi â "llond cwpwrdd gynnau o dechneg a llawenydd."

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?