WelshGigs Logo

Midnight skyracer

Mon 26th Jul 21 20:00 edit

Roots Unearthed | Level 3 Lounge

Midnight Skyracer have come a long way in a very short time. Since forming in 2017, the Anglo-Irish all female quintet have become festival sensations across the UK, Europe and Australasia, toured regularly at home and released a critically-lauded debut album. They also carry the distinction of being the first British act nominated for an award by the International Bluegrass Music Association.

Their all star lineup boasts Leanne Thorose, with her powerhouse vocals and driving mandolin; the virtuoso banjo playing and delicate vocals of Tabitha Benedict; Eleanor Wilkie and her rock solid bass grooves; the versatile Laura Carrivick, equally adept on both fiddle and dobro; and the lightning guitar playing of Charlotte Carrivick. Not only are they all masters of their respective instruments, but the vocal harmonies shared between the five women are second to none.
____________________________________
Gwrando'r Gwreiddiau | Lolfa Lefel 3

Daeth Midnight Skyracer ymhell mewn byr o dro. Ers ymffurfio yn 2017 daeth y pumawd o ferched Eingl-Wyddelig yn rhyfeddodau mewn gwyliau ar hyd ac ar led gwledydd Prydain, Ewrop ac Awstralasia, teithio’n rheolaidd gartref a rhyddhau albwm début mawr ei glod gan y beirniaid.Mae ganddyn nhw hefyd yr anrhydedd o fod yr act Brydeinig gyntaf a enwebwyd am wobr gan Gymdeithas Ryngwladol Cerddoriaeth y Tir Glas.

Mae eu rheng yn sêr pob copa walltog - Leanne Thorose, a’i môr o lais a’i mandolin sy’n gyrru; canu banjo pencampwriaethol a llais cain Tabitha Benedict; Eleanor Wilkie a’i rhythmau bas cadarn fel y graig; Laura Carrivick aml ei doniau, yr un mor ddeheuig ar y ffidil ag ydi ar y dobro; a chanu gitâr fel mellten Charlotte Carrivick.Nid yn unig y maen nhw’n feistri ar eu priod offerynnau, ond mae cytgordiau lleisiol ar y cyd y pum menyw heb eu hail.

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?