WelshGigs Logo

Spiers & boden

Tue 28th Sep 21 20:00 edit

Roots Unearthed | Level 3 Lounge

Described by The Guardian as ‘the finest instrumental duo on the traditional scene’, John Spiers and Jon Boden rocketed onto the scene in 2001. As Spiers & Boden they won a clutch of BBC Radio 2 Folk Awards - the Horizon Award for best newcomer in 2003, and the Best Duo Award in 2004 and 2006. A sojourn in Eliza Carthy & the Ratcatchers included a performance at the Mercury Music Prize Awards. And after years of successful touring, in 2011 they headlined their own star-studded show at London's Shepherd’s Bush Empire to celebrate their tenth anniversary.

Meanwhile they had used their early success as a duo to found the ground-breaking folk big band Bellowhead, fronted by the duo, which went on to Royal Albert Hall sell-outs, Proms In the Park successes, multiple awards, signing with Universal Records and over 250,000 album sales.
______________________________________________________
Gwrando'r Gwreiddiau | Lolfa Lefel 3

Wedi eu disgrifio gan The Guardian fel 'y ddeuawd offerynnol orau ar y sîn draddodiadol', saethodd John Spiers a Jon Boden i flaen llwyfan y sîn yn 2001. Fel Spiers & Boden enillon nhw lwyth o Wobrau Gwerin BBC Radio 2 - Gwobr Gorwelion am y newydd-ddyfodiad gorau yn 2003, a Gwobr y Ddeuawd Orau yn 2004 a 2006. Roedd cyfnod yn Eliza Carthy & the Ratcatchers yn cynnwys perfformiad yng Ngwobrau Cerddoriaeth Mercury. Ac ar ôl blynyddoedd o deithio llwyddiannus, yn 2011 fe wnaethant arwain eu sioe llawn sêr eu hunain yn yr Empire yn Shepherd’s Bush yn Llundain i ddathlu eu degfed pen-blwydd.

Yn y cyfamser, roeddent wedi defnyddio eu llwyddiant cynnar fel deuawd i ffurfio'r band mawr gwerin arloesol Bellowhead, â nhw yn eu harwain, a aeth ymlaen i werthu allan yn Neuadd Albert, llwyddiannau yn Proms yn the Parc, nifer o wobrau, llofnodi gydag Universal Records a gwerthiant albyms o dros 250,000.

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?