WelshGigs Logo

Show of hands: tyne to tamar

Sun 28th Nov 21 19:30 edit

Following their most successful tour to date last year the four piece reunites for a brand new tour in 2021. Steve Knightley, Phil Beer, Miranda Sykes and Cormac Byrne have been described as the ‘Show of Hands supergroup whose combined musicianship is nothing short of magical!’

The ‘Tyne to Tamar’ Tour will revisit the singles from the last twenty years: fans can look forward to some of Show of Hands greatest releases such as Roots, AIG and The Keeper, with more depth and intensity of sound than ever before.
___________________________________________________
Yn dilyn eu taith y llynedd, y fwyaf llwyddiannus hyd yma, daw’r pedwar at ei gilydd ar daith newydd sbon danlli grai yn 2021. Mae Steve Knightley, Phil Beer, Miranda Sykes a Cormac Byrne yn cael y gair o fod ‘y chwip o grŵp Show of Hands y mae eu dawn gerddorol ar y cyd yn hudol heb flewyn ar dafod’.

Bydd Taith ‘Tyne to Tamar’ yn rhoi tro drachefn am y senglau o’r ugain mlynedd aeth heibio: caiff y selogion edrych ymlaen at rai o recordiadau mwyaf Show of Hands megis Roots, AIG a The Keeper, a’u sain yn ddyfnach ac yn ddwysach nag erioed o’r blaen.

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?