WelshGigs Logo

Sam sweeney band

Tue 30th Nov 21 edit

Roots Uneartehd | Level 3 Lounge

Moving on from his five year connection to the First World War, which inspired his first album and captured the nation’s hearts through appearances on Antiques Roadshow and BBC Breakfast, alongside BBC Radio 2, 3, 4 and 6 Music, Sam is making music on his own terms, with three of his favorite musicians, and with a totally fresh approach and a big sound.

Sam and his new band are putting something into English music that has never been there before. This album has the swagger and groove of traditional English music with the huge sound, flair, energy and festival spirit of bands coming out of the Celtic and Scandinavian music scenes.

The new album occupies a very different sound to The Unfinished Violin. Leaving string sections, piano, and harmonium behind, the new band features acoustic and electric guitars and double bass.
_______________________________________________
Gwrando'r Gwreiddiau | Lofla Lefel 3

Ar ôl rhoi cychwyn ar yrfa solo, rhyddhau ei albwm solo début The Unfinished Violin ar Island Records a mynd ag ef ar daith i dyrfaoedd mewn oedfannau dan eu sang ar daith lansio’r albwm yn 2019, yng ngwanwyn 2020 mae Sam yn rhyddhau ei ail albwm solo y bu mawr edrych ymlaen ato.

Yn symud ymlaen o’i gysylltiad pum mlynedd â’r Rhyfel Byd Cyntaf, a ysbrydolodd ei albwm cyntaf, a chipio calonnau cenhedloedd Prydain yn sgìl ymddangos ar Antiques Roadshow a BBC Breakfast, ochr yn ochr â BBC Radio 2, 3, 4 a 6 Cerddoriaeth, mae Sam yn torri’i gŵys ei hun yn ei gerddora, gyda thri o’i hoff gerddorion, a chydag ymagwedd gwbl newydd a môr o sain.

Mae Sam a’i fand newydd yn rhoi rhywbeth yng ngherddoriaeth Lloegr na fu yno erioed o’r blaen. Mae i’r albwm holl swagar a rhythm cerddoriaeth draddodiadol Lloegr ynghyd â sain enfawr, dawn, egni ac ysbryd gŵyl y bandiau sy’n dod i’r fei o sîns cerddoriaeth y gwledydd Celtaidd a Llychlyn.

Mae’r albwm newydd yn byw ac yn bod mewn seinfyd pur wahanol i The Unfinished Violin. Gan gefnu ar adrannau’r tannau, y piano, a’r harmoniwm, mae’r band newydd yn cynnwys gitarau acwstig a thrydan a’r basgrwth.

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?