WelshGigs Logo

Fisherman's friend

Thu 2nd Dec 21 19:00 edit

DOORS OPEN 7PM

Britain’s oldest boy band emerge from lockdown and hit the road as The Fisherman’s Friends – combined age 401 (and three-quarters) – announce their Unlocked & Unleashed tour for 2021.

Thanks to the small film with a big heart that shares their name, the story of the original Cornish ‘buoy band’ is known around the world – bound by shared experience, for 40 years they have met on the Platt on the harbour in their native Port Isaac to sing the songs of the sea.
__________________________________________________________
DRYSAU'N AGOR 7PM

Mae band bechgyn hynaf Prydain yn dod i’r fei o’r cyfnod clo ac yn hel ei bac, a’r Fisherman’s Friends – oed ar y cyd pedwar cant ac un (a thri chwarter) – yn cyhoeddi eu taith Unlocked & Unleashed yn 2021.

Diolch i’r ffilm fach a chanddi galon fawr o’r un enw, mae stori’r ‘band bwi’ o Gernyw’n adnabyddus drwy’r byd yn grwn – ynghlwm gan brofiad ar y cyd, ers deugain mlynedd maen nhw’n cyfarfod ar y Platt ar yr harbwr yn eu tref enedigol Port Isaac i ganu caneuon y môr.

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?