WelshGigs Logo

Ccjo with alex garnett

Tue 19th Oct 21 20:00 edit

Level 3 Lounge

The Capital City Jazz Orchestra was formed in 2007 and features some of the finest Jazz musicians in South Wales. They play regularly at Jazz Clubs across Wales and have performed at the Brecon Jazz Festival and Swansea International Jazz Festival. In the last 10 years they have worked with a host of international Jazz artists including Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock and Bobby Shew.

Alex Garnett has been one of the leading saxophonists in the UK and Mainland Europe for over 2 decades, being instantly recognized by his dark, husky sound. A hugely versatile musician and first call sideman, he has enjoyed success as both a professional creative jazz artist, composer and arranger, and an in demand session, studio and commercial saxophonist, having racked up countless album sideman and recording credits along the way.
_______________________________________________
CCJO gyda'r Alex Garnett
Lolfa Lefel 3

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe. Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

Ers dros ugain mlynedd mae Alex Garnett yn un o’r sacsoffonwyr blaenllaw yng ngwledydd Prydain a thir mawr Ewrop, yn hawdd ei adnabod yn syth ar ei naws dywyll gryglyd. Mae’n gerddor aml iawn ei ddoniau a’r cyntaf i gael galwad pan fydd gofyn aelod band a daeth llwyddiant i’w ran yn artist jazz creadigol, yn gyfansoddwr ac yn drefnwr. Mae galw mawr amdano’n sacsoffonydd sesiwn, stiwdio a masnachol, a chasglodd gredydau rhif y gwlith ar hyd y ffordd, yn aelod band ar albymau ac yn gredydau recordio.

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?