WelshGigs Logo

Martyn joseph

Tue 8th Feb 22 19:30 edit

Martyn Joseph is a completely unique and mind-blowing artist. Take everything you think you know about singer-songwriters….and rip it up. For one man and a guitar, he creates a performance with a huge far-reaching sound that is energetic, compelling and passionate. Be it to two hundred people or twenty thousand, he blows the crowd away night after night.

April 2019 saw him win a “Wales Folk Award” for “Here Come The Young”, the title track of his 2018 album, of which Uncut magazine said “He’s never sounded more potent than he does here”

In 2018 he was honored with a ”Spirit of Folk” Award by Folk Alliance International in Kansas USA and he also received Fatea magazine’s “Lifetime Achievement Award” here in the UK.

He is gifted with the rare ability to speak to the soul with his expressive and poignant lyrics and has a career spanning 30 years, 33 albums, over half a million record sales and thousands of live performances.

November 2021 will see him releasing a brand new studio album entitled “1960”, with songs of both insightful observations of our times, along with poignant more personal reflections.
__________________________________________
Mae Martyn Joseph yn artist hollol unigryw a gwefreiddiol. Anghofiwch bopeth y tybiwch eich bod yn ei wybod am gyfansoddwyr caneuon… O ystyried ei fod ond yn un dyn â gitâr, mae’n creu perfformiad sydd â sain pellgyrhaeddol sy’n llawn egni, yn ddeniadol ac yn angerddol. Mae’n syfrdanu’r torfeydd bob nos - boed yn perfformio i ddau gant o bobl neu i ugain mil.

Ym mis Ebrill 2019, enillodd "Gwobr Gwerin Cymru" ar gyfer "Here Come The Young", trac teitl ei albwm yn 2018, y dwedodd cylchgrawn Uncut amdano "Nid yw erioed wedi swnio'n fwy grymus nag a wna yma"

Yn 2018, cafodd Martyn ei anrhydeddu â’r Wobr ”Spirit of Folk” gan Folk Alliance International yn Kansas, yn ogystal â Gwobr Cyflawniad Oes y cylchgrawn Fatea.

Mae’n meddu ar y ddawn brin i allu siarad â’r enaid gyda’i eiriau mynegiannol a theimladwy ac mae ei yrfa’n cwmpasu 30 mlynedd, 33 albwm, gwerthiant o dros hanner miliwn o recordiau a miloedd o berfformiadau byw.

Ym mis Tachwedd 2021 bydd yn rhyddhau albwm stiwdio newydd sbon o'r enw "1960", gyda chaneuon o arsylwadau craff ar ein hamseroedd, ynghyd â myfyrdodau ingol mwy personol.

Login

Not a member? Sign up or forgotten password?